Menu

Welzijn West Betuwe

Algemene informatie

West Betuwe bestaat uit 26 kernen, ieder met een eigen karakter, verschillende omvang en omgeving. De inwoners, ondernemers en organisaties in die kernen weten vaak het beste wat er speelt en hoe daar mee omgegaan moet worden. De manier van werken van Welzijn West Betuwe sluit hier naadloos op aan. Het sociaal werk is ingericht op het activeren, stimuleren en ondersteunen van inwoners in de kernen. Met daarbij extra aandacht voor de kwetsbare inwoners.

De sociaal werker biedt maatwerk. Afhankelijk van de kern, de inwoners, de vraag en de omgeving maakt de sociaal werker de inschatting op welke manier er ondersteund moet worden. Hierbij is er veelvuldig contact met de gebiedsmakelaar van de gemeente. De sociaal werker schat in of er extra inzet vanuit welzijn moet komen vanuit gebieden die meer expertise vragen zoals mantelzorgondersteuning of ouderenadvies. Hetzelfde geldt voor de inschatting of er bepaalde vormen van dienstverlening ingezet moet worden. De sociaal werker is actief in het gebeid en is daar de ogen en oren.
Welzijn West Betuwe gaat uit van de kracht en zelfredzaamheid van mensen. Welzijn bevordert het zorgen voor elkaar, het nemen van eigen verantwoordelijkheid en stimuleert het controle nemen over het eigen leven door mensen. De medewerkers begeleiden hierin en activeren waar nodig. Dit doen we natuurlijk niet alleen. Er is een groot netwerk van organisaties actief binnen de gemeente waarmee Welzijn West Betuwe een nauwe samenwerking heeft.

Contactinformatie

Hulpaanbod

Actief op Recept

Actief op recept werkt met vrijwillige beweegadviseurs die bij ouderen en hun ondersteuners, in de gemeente West Betuwe, langs gaan om te bekijken wat er verbeterd kan worden aan de beweegsituatie van de ouderen. Naast advies van vrijwillige beweegadviseurs zijn er ook bijeenkomsten voor ouderen...

Cliënt- en ouderenadvies

Voor mensen in een kwetsbare positie is er bij Welzijn West Betuwe een cliënt- en ouderenadviseur werkzaam. Deze medewerker luistert, denkt mee, verstrekt informatie en geeft eventueel advies. Het belangrijkste daarbij is de vraag wat iemand zelf nog kan oplossen en waarbij ondersteuning gewenst...

De Op-en-Neerijnenbus

Welzijn West Betuwe heeft de beschikking over een moderne personenbus, de Op-en-Neerijnenbus, die door vrijwillige chauffeurs gereden wordt. In de bus is ook ruimte voor één elektrische rolstoel. Met de bus worden uitstapjes gemaakt naar verschillende activiteiten en evenementen. De bus wordt...

Fietsclub Neerijnen

De enthousiaste fietsclub van Welzijn West Betuwe in Neerijnen houdt gedurende het fietsseizoen iedere maand een fietstocht van een halve of een hele dag. Vanuit de diverse opstappunten in de dorpskernen wordt er centraal verzameld. Tijdens de tocht wordt er onderweg koffie gedronken en eventueel...

Gespreksgroep Rouw voor mensen die hun partner hebben verlopen

Gespreksgroep waar je kunt praten over de impact die het verlies heeft op je dagelijks leven en hoe je de draad weer op kunt pakken.

Gespreksgroep voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel

Doel van de gespreksgroep is om elkaar te versterken bij vragen en advies te kunnen geven.

Klussendienst

Welzijn West Betuwe beschikt over een klussendienst. Deze is bedoeld voor mensen van 55 jaar en ouder, mensen met een beperking en mensen met een smalle beurs. De vrijwilligers van de klussendienst ondersteunen hen bij kleine klusjes in huis als er dat moment geen familie, vrienden of kennissen...

Lekker thuis wonen

Vanuit de provincie Gelderland is een project gestart waarbij inwoners die 55 jaar of ouder zijn een gratis woonadvies kunnen krijgen. De gedachte hierachter is dat mensen langer in hun woning willen, en moeten, blijven wonen. Met een woonadvies kunnen ze zich hierop voorbereiden. De gemeente...

Maaltijdservice

Welzijn West Betuwe verzorgt een maaltijdservice in de gemeente West Betuwe. Afhankelijk van je woonplaats bezorgen we koelverse maaltijden of een warme maaltijd van Tafeltje Dekje.

Mantelzorgcompliment 2019

De uitreiking van het mantelzorgcompliment wordt in 2019 verzorgd door Welzijn West Betuwe. De uitreiking vindt plaats rondom de Week van de Mantelzorg in november en de weken daarna. Iedereen die in 2019 mantelzorg heeft verleend kan het compliment aanvragen. Je kan je nu al melden als...

Mantelzorgondersteuning

Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. De Consulent Mantelzorg wil mantelzorgers waar mogelijk ondersteunen.

Scootmobielclub Geldermalsen

Initiatiefnemers Rijk Janssen en Cees van Ooijen zetten in de voorjaars- en zomerperiode een aantal ritten uit met een lengte van ongeveer 25 kilometer. De tochten worden begeleid door vrijwilligers die meefietsen. De scootmobielers dragen een lichtgevend hesje van Welzijn West Betuwe. Er worden...

SWOTO Personenvervoer

Welzijn West Betuwe vervoert senioren die lid zijn van de SWOTO-bus van ‘deur tot deur’ met deze bus. De SWOTO-bus rijdt in Geldermalsen en omliggende dorpen. De SWOTO-bus wordt bestuurd door vrijwilligers en is niet geschikt voor rolstoelen.

Thuisadministratie

Welzijn West Betuwe beschikt over vrijwilligers die kunnen helpen bij thuisadministratie. Deze ondersteuning is bedoeld voor mensen die het lastig vinden een goed georganiseerde administratie op te zetten of bij te houden, voor mensen die het invullen van formulieren lastig vinden of die willen...

Vrijwillige zorg

Vrijwillige zorg en hulp ondersteunen u bij de zorg voor een naaste. Wie zelfstandig woont, heeft af en toe hulp nodig. Soms is deze hulp niet voorhanden, bijvoorbeeld omdat familie ver weg woont. In die gevallen helpt Welzijn West Betuwe om samen een antwoord te zoeken op de hulpvraag. Deze...

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk is een zinvolle en vaak ook bevredigende tijdbesteding. Iets doen voor een ander of voor de samenleving, zonder daar direct iets voor terug te ontvangen, geeft een gevoel van waardering. Maar dat niet alleen. In de huidige maatschappij, waarin van ons wordt gevraagd om allemaal...

Activiteiten

Gym Geldermalsen

Iedereen weet dat bewegen goed is. Ook voor senioren. Maar om het ook echt te gaan doen, is soms nog een hele stap. Misschien is sporten in de sportschool geen optie, maar wil je toch gezellig met meerderen in een groep bewegen. Ben je 55 jaar of ouder dan is dit wat voor jou! De gymlessen worden...

Ouderensoos

Om de 14 dagen is er een beregezellige ouderensoos in Geldermalsen. Onder het genot van een kopje koffie kun je gezellig bijpraten maar ook wordt er een spelletje bingo gespeeld, iets interessants verteld en vertoond of iets creatiefs gedaan. Heb je ook zin om een middag in de 14 dagen gezellig...

Gym Geldermalsen

Iedereen weet dat bewegen goed is. Ook voor senioren. Maar om het ook echt te gaan doen, is soms nog een hele stap. Misschien is sporten in de sportschool geen optie, maar wil je toch gezellig met meerderen in een groep bewegen. Ben je 55 jaar of ouder dan is dit wat voor jou! De gymlessen worden...

Informatie aanvragen

Vrijblijvend informatie aanvragen bij deze organisatie?
Dat kan door dit formulier in te vullen:

Niet gevonden wat u zocht?

Meer organisaties voor:

Welzijnswerk
Vergelijk hulpaanbod