Hulpaanbod van: Rubicon jeugdzorg, centraal bureau

Soms zijn de problemen van een jongere heel ernstig. Er ontstaat dan een onveilige situatie voor de jeugdige en/of de ouders. Er moet heel snel iets worden gedaan. Rubicon geeft dan meteen zorg. Er is keus uit:
1] Crisishulp in het eigen huis. Dat kan de begeleiding van het gezin of van de jongere zijn.
2] Crisishulp door plaatsing in een pleeggezin.
3] Crisishulp door tijdelijk bij Rubicon te wonen in een speciaal gezinshuis of een groep.

Meer informatie

Soort jeugdhulpverlening
  • ambulante jeugdhulpverlening
Bereikbaarheid

Telefonische bereikbaarheid, ook in crisissituaties: TIJDENS KANTOORUREN via Rubicon, 0475 588 400. BUITEN KANTOORUREN via Meldpunt Acute Zorg, 0475 387 00 88.

Lid van brancheorganisatie(s)

Jeugdzorg Nederland

Bijzonderheden

Kijk voor meer info op www.rubicon-jeugdzorg.nl

Voor welke leeftijd
  • Kinderen 0 - 18 jaar
In welke regio

Noord-Limburg

Midden-Limburg

Doel

Het doel is dat de jeugdige thuis kan blijven of zo snel mogelijk weer thuis kan wonen.

Werkwijze

.

Op welke locatie

Onbekend

Internetlink met specifieke informatie
Aanmelden en vervolgprocedure

Aanmelden kan via BJZ of telefonisch: TIJDENS KANTOORUREN via Rubicon, 0475 588 400. BUITEN KANTOORUREN via Meldpunt Acute Zorg, 0475 387 00 88. Nadat de eerste hulp is verleend, bekijkt Rubicon samen met de jongere en diens ouders/opvoeder wat er verder moet gebeuren.

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk

Onbekend

Toelichting indicatie of verwijzing

Een crisis kan onverwacht ontstaan. Er is dan meteen hulp nodig. Daarom is bij de start van de hulp niet meteen een indicatie of verwijziging nodig.

Is er een wachttijd

Onbekend

Toelichting wachttijd

Bij een crisis geeft Rubicon meteen hulp.

Aanmelden via internet
Tarieven

Deze hulpvorm is alleen toegankelijk met een verwijzing. Als er een verwijzing is, zijn er voor ouders/opvoerders en jeugdigen geen kosten meer aan de hulp verbonden. Aanmelden Voor deze hulpvorm is een verwijzing nodig van een gemeente, Centrum Jeugd en Gezin, (huis)arts of gecertificeerde instelling. Stuur de verwijzing naar: Rubicon jeugdzorg Centraal Bureau, t.a.v. Team Toegang, Postbus 4702, 6085 ZG Horn of naar: toegang@rubicon-jeugdzorg.nl

In te kopen met Persoonsgebonden Budget?

Ja

Wanneer (deels) vergoed

Deze hulpvorm is alleen toegankelijk met een verwijzing. Als er een verwijzing is, zijn er voor ouders/opvoerders en jeugdigen geen kosten meer aan de hulp verbonden.

Aanmelden
Voor deze hulpvorm is een verwijzing nodig van een gemeente, Centrum Jeugd en Gezin, (huis)arts of gecertificeerde instelling.

Stuur de verwijzing naar:
Rubicon jeugdzorg Centraal Bureau, t.a.v. Team Toegang, Postbus 4702, 6085 ZG Horn
of naar: toegang@rubicon-jeugdzorg.nl

Bezoekadres
Rubicon jeugdzorg centraal bureauPostadres
Postbus 47026085ZG
Links

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Jeugdhulp
Vergelijk hulpaanbod