Menu

Hulp na seksueel misbruik

Hulpaanbod van: Rubicon jeugdzorg, centraal bureau

Seksueel misbruik heeft een grote invloed op iemands leven. Een slachtoffer van seksueel misbruik vindt het vaak moeilijk om mensen te vertrouwen. Vooral omdat het misbruik vaak door bekenden wordt gepleegd. Rubicon jeugdzorg kan slachtoffers van seksueel misbruik én alle betrokkenen helpen. Deze hulp heet CLAS (= Contextuele behandeling en Leergroepen voor Alle betrokkenen bij Seksueel misbruik).

Meer informatie

Soort jeugdhulpverlening
  • ambulante jeugdhulpverlening
Bereikbaarheid

Telefonische bereikbaarheid:
TIJDENS KANTOORUREN via Rubicon, 0475 588 400.
BUITEN KANTOORUREN via Meldpunt Acute Zorg, 0475 387 00 88.

Lid van brancheorganisatie(s)

Jeugdzorg Nederland (voorheen: MO groep)

Bijzonderheden

Kijk voor meer bijzonderheden op www.rubicon-jeugdzorg.nl

Voor welke leeftijd
  • Kinderen 0 - 18 jaar
Toelichting doelgroep

Rubicon helpt de slachtoffers van seksueel misbruik. Maar ook alle andere betrokkenen.

In welke regio

Noord-Limburg

Midden-Limburg

Doel

Rubicon stelt zich voor de hulp na seksueel misbruik de volgende doelen:
- Het misbruik stopt en de kans op herhaling is zo klein mogelijk.
- De jeugdige en alle betrokkenen kunnen zo goed mogelijk omgaan met de gevolgen van het seksueel misbruik.
- De opvoeding van de jeugdige verloopt (weer) zo normaal mogelijk.
- De jeugdige en alle betrokkenen kunnen weer zelfstandig en veilig functioneren.
- De pleger heeft inzicht in de drijfveren en gevolgen van seksueel misbruik.
- De pleger heeft geleerd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn daden en kan op een normaal niveau relaties aangaan. De kans op terugval is zo klein mogelijk.

Werkwijze

.

Op welke locatie

Onbekend

Internetlink met specifieke informatie
Aanmelden en vervolgprocedure

U kunt rechtstreeks met Rubicon contact opnemen als u hulp nodig hebt. Of u wordt bijvoorbeeld via een gemeente, Centrum Jeugd en Gezin, (huis)arts of gecertificeerde instelling naar Rubicon verwezen. U krijgt dan een doorverwijzing naar Rubicon. Daarin staat welke hulp Rubicon jeugdzorg moet bieden. In een gesprek met de jeugdige en de ouders/opvoeders stelt de hulpverlener van Rubicon een hulpverleningsplan op. Daarin staat het doel van de hulp en afspraken over de hulp. Na maximaal een half jaar hulpverlening volgt een evaluatiegesprek. Eventueel wordt het hulpverleningsplan bijgesteld. Meestal is na 12 maanden de indicatie verlopen. BJZ bekijkt dan samen met alle betrokkenen wat daarna kan gebeuren. Als de hulp niet meer nodig is, wordt een eindgesprek gehouden. Ook jeugdigen met een persoonsgebonden budget (PGB) kunnen een beroep doen op de zorg van Rubicon jeugdzorg.

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk

Onbekend

Is er een wachttijd

Onbekend

Aanmelden via internet
Tarieven

Deze hulpvorm is alleen toegankelijk met een verwijzing. Als er een verwijzing is, zijn er voor ouders/opvoerders en jeugdigen geen kosten meer aan de hulp verbonden. Aanmelden Voor deze hulpvorm is een verwijzing nodig van een gemeente, Centrum Jeugd en Gezin, (huis)arts of gecertificeerde instelling. Stuur de verwijzing naar: Rubicon jeugdzorg Centraal Bureau, t.a.v. Team Toegang, Postbus 4702, 6085 ZG Horn of naar: toegang@rubicon-jeugdzorg.nl

In te kopen met Persoonsgebonden Budget?

Ja

Bezoekadres
Rubicon jeugdzorg centraal bureauPostadres
Postbus 47026085ZG
Links

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Jeugdhulp
Vergelijk hulpaanbod