Hulpaanbod van: Heidewaard Zorgboerderij en Logeerhuis

Crisisopvang in gezinssituatie door zorgboer en zorgboerin. Met mogelijkheid van verzorging door A verpleegkundige.

Contactinformatie

Meer informatie

Aanmelden en vervolgprocedure

U kunt zich aanmelden via de contactgegevens op de site, (email, telefoon).

Kosten

De zorg wordt betaald door middel van gelden die beschikbaar gesteld worden via de WLZ (Wet Langdurige Zorg), de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), de Zorg Verzekerings Wet (ZVW) of de JW (Jeugdwet).

Inkoop met PGB mogelijk

Onbekend

Voor welke situatie
  • bewoners van jeugdzorginstellingen
  • mensen met sociale problemen
Toelichting doelgroep

Heidewaard biedt passende dagbesteding aan mensen van iedere leeftijd, die tijdelijk begeleiding, ondersteuning, verzorging of een gestructureerde dagopvang nodig hebben.
Voor mensen en kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, psychische of psychiatrische problemen of een autistische stoornis. Voor ( dementerende ) ouderen en mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt of een Burn - out. Voor leerlingen uit het speciaal onderwijs.
Voor elk dagdeel wordt een groep gevormd die bij elkaar aansluit en een opbouwende uitwerking naar elkaar heeft.
Mensen met dementie, psychische stoornissen (ASS), psycho geriatrische, verstandelijke en/ of lichamelijke beperkingen. G.G.Z.

In welke regio

Rivierenland

Soort dagbesteding
  • dagactiviteiten (verstandelijke beperking)
  • dagactiviteiten (psychische beperking)
  • dagactiviteiten (meervoudige beperking)
  • dagactiviteiten (zintuiglijke beperking)
Activiteiten

Werkplaats

Sociale activiteiten

Toelichting activiteiten

Heidewaard biedt passende dagbesteding aan mensen van iedere leeftijd, die tijdelijk begeleiding, ondersteuning, verzorging of een gestructureerde dagopvang nodig hebben.
Voor mensen en kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, psychische of psychiatrische problemen of een autistische stoornis. Voor ( dementerende ) ouderen en mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt of een Burn - out. Voor leerlingen uit het speciaal onderwijs.
Voor elk dagdeel wordt een groep gevormd die bij elkaar aansluit en een opbouwende uitwerking naar elkaar heeft. We bieden kansen om verder te groeien of te herstellen en geven handvatten om opnieuw waarde te geven aan het leven in een omgeving van liefde, ruimte, veiligheid en structuur. Op een natuurlijke manier worden sociale vaardigheden aangeleerd en wordt het zelfvertrouwen opgebouwd.
Zorg en activiteiten worden aangeboden en begeleid passend bij de vraag en mogelijkheden van de deelnemers.
Heidewaard werkt volgens de kwaliteitseisen van het Landelijk Keurmerk Zorgboerderijen en is gecertificeerd als jeugdzorgboerderij i.s.m. Pactum Jeugd en Opvoedhulp.
De activiteiten worden aangeboden in een natuurlijk ritme. met een duidelijke structuur. De verschillende werkzaamheden zijn o.a.: Het verzorgen van de kippen, het verzamelen van de eieren, het verzorgen van de verkoop en werk ruimten, diverse klussen voor onderhoud van huisvesting voor de dieren en machines, werken in de (moes) tuin en de kas, verzorgen van de houtwallen en het land, hout kloven en klaar maken voor verbranding, diverse timmer en bouwwerkzaamheden in verband met nieuwe ruimten voor de zorgboerderij.
samen eten en koffiedrinken, helpen van eieren klanten
Diverse sport en spel mogelijkheden, zowel buiten als binnen, timmeren/ hutten bouwen. Er is o.a. een voetbalveld en een tafeltennistafel.
Mogelijkheid om een levensboek maken, diverse creativiteit met verschillende materialen. Hand- en houtwerk.

Aanvullende zorg

Maatschappelijk werk

Vaste contactpersoon

Onbekend

Indicatie of verwijzing noodzakelijk

Onbekend

Toelichting indicatie of verwijzing

De zorg wordt betaald door middel van gelden die beschikbaar gesteld worden via de WLZ ( Wet Langdurige Zorg ), de WMO ( Wet Maatschappelijke Ondersteuning ), de Zorg Verzekerings Wet ( ZVW ) of de JW ( Jeugdwet ). Daarvoor is een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg, ( het CIZ ) of van het sociaal team uit de plaatselijke gemeente, o.a. sociaal wijkteam, kernteam of buurtzorg ( jong) team.

Mobiel nummer

+31651495265

Bezoekadres
Heideweg 124181PK Waardenburg 0418-65 20 79 heidewaard.nl Route
Postadres
Heideweg 124181PK Waardenburg
Bijzonderheden

Ons leven, woorden en daden, spiegelen we aan de Bijbel.
Ieder mens is welkom, want iedereen is waardevol!

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Dagbesteding of dagopvang Activiteiten
Vergelijk hulpaanbod