Menu

Hulpaanbod

Organisaties

Selecteer één soort aanbod om hulpaanbod te kunnen vergelijken.

 

Biologische zorgboerderij de Lingehof, locatie Tiendweg

Zorgboerderij de Lingehof is een multifunctioneel agrarisch bedrijf. Naast agrarische activiteiten, bieden wij als zorgboerderij ook dagbesteding...

Humanitas Match

De Humanitas Jongerenmaatjes bieden je vriendschap en steun bij lastige situaties thuis of op school. Je maatje heeft aandacht voor jou. Voor wie...

Veertien Hond 26
4003GK Tiel

Groepstherapie voor jeugdigen met sociaal-emotionele problemen

Jeugdigen kunnen goed met zichzelf in de knoop zitten. Soms hebben ze moeite met het leggen van contacten. Dan zijn ze erg in zichzelf gekeerd of...

Hulpaanbod van
Sterk Huis
Rillaerse-Baan 75
5053EA Goirle

Intensieve Begeleiding Jeugdige

Als een jeugdige te maken krijgt met problemen waar hij/zij zelf niet meer uitkomt, en waar ook zijn ouders, school en omgeving geen vat op...

Hulpaanbod van
Sterk Huis
Rillaerse-Baan 75
5053EA Goirle

Kinder- en Jeugdtherapie

Dit is een therapie voor kinderen en adolescenten, die helpt een antwoord te vinden op vragen over problemen, die leven bij de ouders/opvoeders en...

Hulpaanbod van
Sterk Huis
Rillaerse-Baan 75
5053EA Goirle

Logopedisch onderzoek

Een logopedist helpt als kinderen moeite hebben met taal en/of spraak. Taal en spraak zijn heel belangrijk, omdat kinderen zich beter ontwikkelen...

Hulpaanbod van
Sterk Huis
Rillaerse-Baan 75
5053EA Goirle

Multidisciplinaire Kinderdagbehandeling (MKD) (voltijd)

Er dreigt een ontwikkelingsachterstand bij een kind, of er is al daadwerkelijk sprake van een achterstand. Bij de Multidisciplinaire...

Hulpaanbod van
Sterk Huis
Rillaerse-Baan 75
5053EA Goirle

Observatiediagnostiek in behandelgroepen

Om te achterhalen waar bepaald gedrag vandaan komt, of waarom er bepaalde achterstanden zijn, kan een jeugdige gedurende een periode geobserveerd...

Hulpaanbod van
Sterk Huis
Rillaerse-Baan 75
5053EA Goirle

Video-interactiebegeleiding (VIB)

Video-interactiebegeleiding (VIB) is een methode die vooral wordt gebruikt bij opvoedingsondersteuning. Door het bespreken van video-opnames wordt...

Hulpaanbod van
Sterk Huis
Rillaerse-Baan 75
5053EA Goirle

Behandelgroep Orion

In de behandelgroepen voor jongere jeugd komen een aantal ontwikkelingstaken heel duidelijk naar voren. Deze taken zijn belangrijk voor het kind,...

Hulpaanbod van
Sterk Huis
Rillaerse-Baan 75
5053EA Goirle