Elkander en de gemeente West-Betuwe streven naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Sociale kaart West Betuwe die valt binnen de werkingssfeer van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Onderdelen van deze website

Deze website is gebouwd door Elkander in opdracht van de gemeente West-Betuwe.

Deze website bevat gegevens van organisaties. Deze gegevens zijn afkomstig uit de sociale kaart G!DS. Deze gegevens worden ingevoerd en gecontroleerd door Bibliotheek Rivierenland. Bekijk voor meer uitleg de Colofon.

Domein

De links waarop de inhoud van de website Sociale kaart West Betuwe te vinden is:

Nalevingsstatus

Elkander en de gemeente West-Betuwe verklaren dat de website Sociale kaart West Betuwe nog niet voldoet aan Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Onder het kopje 'Toelichting op de nalevingsstatus' wordt aangegeven hoe ver Elkander en de gemeente West-Betuwe zijn gevorderd met de toegankelijkheid van Sociale kaart West Betuwe en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

Opstelling van deze verklaring

Deze verklaring is opgesteld op 25 september 2019 met instemming van de verantwoordelijke bestuurder van de gemeente West-Betuwe, Ed Goossens, wethouder.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 29 september 2019.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via toegankelijkheid@elkander.nl. Toegankelijkheidsproblemen op een specifieke pagina kunt u ook melden door deze pagina te openen en op de knop 'Feedback' te klikken.

Wat kunt u verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging van Elkander.
 • Elkander informeert u over de voortgang en de uitkomst.
 • We streven ernaar dat uw verzoek binnen 3 weken is afgehandeld.

Niet tevreden?

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de (lokale) Ombudsman.

Toelichting op de nalevingsstatus

In deze paragraaf wordt nader toegelicht waarom de website Sociale kaart West Betuwe nog niet aan de in Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid gestelde eisen voldoet.

Afwijkingen

Tijdens onderzoek gevonden afwijkingen van de eisen die niet konden worden hersteld:

Pdf-bestanden op Sociale kaart West Betuwe

 • Succescriterium: diverse succescriteria
 • oorzaak: Pdf’s kunnen op deze website terechtkomen via organisaties in de sociale kaart. Het kan hierbij gaan om bestanden die deze partijen zelf hebben aangemaakt, maar ook om bestanden van anderen die door deze partijen zijn doorgeplaatst.
  Niet iedereen beschikt over de kennis en software om een pdf geheel toegankelijk te maken. Daarom voldoen niet alle pdf-bestanden op Sociale kaart West Betuwe aan de toegankelijkheidseisen.
 • gevolg: Mogelijk zijn niet alle pdf-bestanden op Sociale kaart West Betuwe volledig toegankelijk.
 • alternatief: Voor pdf's bij informatie uit de sociale kaart is er geen garantie dat er een alternatief voorhanden is. Dit komt doordat deze informatie wordt ingevuld door derden.
 • maatregel: volgens Tijdelijk besluit digitale overheid moeten alle pdf's die na 23 september 2018 op een website geplaatst zijn, voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Maar volgens Tijdelijk besluit digitale overheid geldt er voor inhoud afkomstig van derden een uitzondering: deze inhoud hoeft niet volledig toegankelijk te zijn. Toch spant Elkander zich in om de pdf's in de sociale kaart toegankelijk te krijgen.
  Bij ontoegankelijke pdf's die door andere partijen zijn aangemaakt of doorgeplaatst, neemt Elkander met de betrokken partij contact op met het verzoek een toegankelijke versie aan te leveren. De prioriteit gaat hierbij uit naar de bestanden die door bezoekers van Sociale kaart West Betuwe het vaakst geraadpleegd zijn.
 • planning: Elkander streeft ernaar dat alle pdf's die zijn geplaatst door redacteuren van Elkander, uiterlijk in september 2020 toegankelijk zullen zijn.

Uitzonderingen

Volgens Tijdelijk besluit digitale overheid hoeft bepaalde content niet te voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Bekijk de lijst met uitzonderingen in het Tijdelijk besluit.

Elkander spant zich in om content die onder een uitzondering valt, toch zo toegankelijk mogelijk te krijgen. Dit doet Elkander op de volgende manieren:

Content van derden in de sociale kaart

Deze website bevat gegevens van organisaties. Deze gegevens zijn afkomstig uit de sociale kaart G!DS. Deze gegevens worden ingevoerd en gecontroleerd door Bibliotheek Rivierenland.

Volgens Tijdelijk besluit digitale overheid geldt er voor inhoud afkomstig van derden een uitzondering: deze inhoud hoeft niet volledig toegankelijk te zijn. Toch spant Elkander zich in om ook deze inhoud toegankelijk te krijgen. Waar mogelijk wijst Elkander de verantwoordelijke G!DS-beheerder (Bibliotheek Rivierenland) op ontoegankelijke informatie, met het verzoek en bijbehorende instructies om deze informatie toegankelijk te maken.

Online kaarten op Sociale kaart West Betuwe

Op Sociale kaart West Betuwe worden de organisaties uit de sociale kaart getoond op een kaart. Elkander maakt hiervoor gebruik van de interactieve PDOK-kaart. Deze kaart is niet volledig toegankelijk.

Volgens Tijdelijk besluit digitale overheid geldt er voor online kaarten en karteringsdiensten een uitzondering: deze hoeven niet volledig toegankelijk te zijn. Toch spant Elkander zich in om de informatie die via de kaart gepresenteerd wordt, zo toegankelijk mogelijk te maken. En om alternatieven te bieden.

Elkander zorgt er bijvoorbeeld voor dat de contrasten tussen de gebruikte kleuren voldoende zijn. Daarnaast heeft Elkander ervoor gezorgd dat essentiële informatie uit de kaart, zoals adressen en contactgegevens, ook op een toegankelijke manier verstrekt wordt. Websitegebruikers kunnen vanuit de kaartweergave makkelijk overschakelen op de lijstweergave, die toegankelijke, tekstuele informatie bevat.

Vergelijk hulpaanbod